Η εφαρμογή αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο πτυχιακής εργασίας με
τίτλο "Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόθεσης Πτυχιακών Εργασιών
στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου"
του Μπεκατώρου Μάριου για το τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής
του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.